giỏ hàng

Giỏ hàng

[0] sản phẩm
Máy điều hòa Panasonic
 • Điều hòa Panasonic N24UKH-8 24000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic N24UKH-8 24000Btu 1 chiều Inverter

  24,680,000 VND

  21,990,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic N18UKH-8 18000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic N18UKH-8 18000Btu 1 chiều Inverter

  17,540,000 VND

  14,290,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic N12UKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic N12UKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  11,320,000 VND

  8,990,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic N9UKH-8 9000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic N9UKH-8 9000Btu 1 chiều Inverter

  8,980,000 VND

  7,590,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic VU18UKH-8 18000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic VU18UKH-8 18000Btu 1 chiều Inverter

  30,765,000 VND

  27,590,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic VU12UKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic VU12UKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  20,160,000 VND

  15,990,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic VU9UKH-8 9000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic VU9UKH-8 9000Btu 1 chiều Inverter

  16,800,000 VND

  15,290,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic XU24UKH-8 24000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic XU24UKH-8 24000Btu 1 chiều Inverter

  0 VND

   

 • Điều hòa Panasonic XU18UKH-8 18000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic XU18UKH-8 18000Btu 1 chiều Inverter

  0 VND

  20,990,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic XU12UKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic XU12UKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  0 VND

  12,990,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 chiều Inverter XU9UKH-8

  Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 chiều Inverter XU9UKH-8

  12,810,000 VND

  11,500,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic PU24UKH-8 24000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic PU24UKH-8 24000Btu 1 chiều Inverter

  0 VND

  24,599,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic PU18UKH-8 18000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic PU18UKH-8 18000Btu 1 chiều Inverter

  0 VND

  17,990,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic PU12UKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic PU12UKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  0 VND

  10,790,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic PU9UKH-8 9000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic PU9UKH-8 9000Btu 1 chiều Inverter

  0 VND

  8,990,000 VND  

 • Máy điều hòa Panasonic 2 chiều 12000Btu Inverter Z12TKH-8

  Máy điều hòa Panasonic 2 chiều 12000Btu Inverter Z12TKH-8

  18,990,000 VND

  15,590,000 VND  

 • Máy điều hòa Panasonic 2 chiều 9000Btu Inverter Z9TKH-8

  Máy điều hòa Panasonic 2 chiều 9000Btu Inverter Z9TKH-8

  15,990,000 VND

  13,490,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic PU12TKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  Điều hòa Panasonic PU12TKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter

  14,990,000 VND

  10,800,000 VND  

 • Điều hòa Panasonic PU9TKH-8 1 chiều 9000Btu Inverter

  Điều hòa Panasonic PU9TKH-8 1 chiều 9000Btu Inverter

  12,990,000 VND

  8,900,000 VND  

 • Máy điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U12TKH-8 12000Btu

  Máy điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U12TKH-8 12000Btu

  15,990,000 VND

  12,890,000 VND  

 • Máy điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U9TKH-8 9000Btu

  Máy điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U9TKH-8 9000Btu

  13,790,000 VND

  10,290,000 VND  

 • Máy điều hoà Panasonic 18000Btu 1 chiều Inverter U18TKH-8

  Máy điều hoà Panasonic 18000Btu 1 chiều Inverter U18TKH-8

  21,890,000 VND

  18,290,000 VND  

 • Máy điều hòa Panasonic 1 chiều 12000Btu N12SKH-8

  Máy điều hòa Panasonic 1 chiều 12000Btu N12SKH-8

  23,490,000 VND

  9,590,000 VND  

 • Máy điều hòa Panasonic 24000Btu 2 chiều Inverter Z24TKH-8

  Máy điều hòa Panasonic 24000Btu 2 chiều Inverter Z24TKH-8

  39,890,000 VND

  31,590,000 VND  

 • Máy điều hòa Panasonic U24TKH-8 1 chiều 24000Btu Inverter

  Máy điều hòa Panasonic U24TKH-8 1 chiều 24000Btu Inverter

  28,990,000 VND

  24,590,000 VND  

      Chủ TK: Nguyễn Trung Phong